วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

ตัวอย่าง "แบบทดสอบผดุงครรภ์ไทยแบบออนไลน์ชนิดข้อสอบหมุนเวียน"

ท่านที่ต้องการทำแบบทดสอบผดุงครรภ์ไทยแบบออนไลน์ชนิดข้อสอบหมุนเวียนหรือแล็บกริ้ง ตามลักษณะการจัดสอบภาคปฏิบัติในการสอบรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่ผ่านๆมา ให้คลิ้กไปที่ลิ้งก์เว็บชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ลิ้งก์ http://thaimed-spa.net/th/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42&limit=1&limitstart=3 มีตัวอย่างการเขียนคำตอบอยู่ด้านล่างจอภาพ หากต้องการเปลี่ยนหน้าของแบบทดสอบต้องไปคลิ้กที่เมนู "ดัชนีบทความ" ที่อยู่ข้างบนด้านขวามือ (ไม่ใช่คลิ้กที่แถบเมนู "< ก่อนหน้า-ถัดไป >" ซึ่งอยู่ด้านล่าง)
Click link
http://thaimed-spa.net/th/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=42&limit=1&limitstart=3

Credit ข้อมูลจาก
http://thaimed-spa.net