วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบรมทำสบู่กรีเซอรีนจากโลชั่นมะเฟือง วันที่ 14 กพ 58

ลงทะเบียนอบรมแปรรูปการทำสบู่กรีเซอรีนจากโลชั่นมะเฟือง- วันเสาร์ที่ 14 กุภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.(ค่าลงทะเบียนคนละ1000บาท)กรุณาลงทะเบียนก่อน(ลงทะเบียนได้ที่นี่ลงชื่อ-นามสกุล-เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ) หรือติดต่อ 086-000-8898 ( สำหรับนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนแล้วทางชมรมฯมิได้ติดต่อกลับเพราะว่าได้รับทราบแล้วนักเรียนสามารถมาตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

สามารถลงทะเบียนตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ

http://doodle.com/uh4w9rwc56wigdpp

ฟรี อบรมการทำ " น้ำมันเหลือง" กับ ชมรมอนุรักษ์ สมุนไพรไทย

ลงทะเบียนอบรมแปรรูปการทำน้ำมันเหลือง- วันเสาร์ที่ 14 กุภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.กรุณาลงทะเบียนก่อน(ลงทะเบียนได้ที่นี่ลงชื่อ-นามสกุล-เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ) หรือติดต่อ 086-000-8898 ( สำหรับนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนแล้วทางชมรมฯมิได้ติดต่อกลับเพราะว่าได้รับทราบแล้วนักเรียนสามารถมาตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link ด้านล่างได้เลยค่ะ


http://doodle.com/k5ep63p73bme72zx