วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

Free ฟรี ฟรี ฟรี อบรม " การทำยาหม่องไพล " วันเสาร์ที่ 24 มค 2558 เวลา 9.00-12.00 น


Free
อบรม " การทำยาหม่องไพล " วันเสาร์ที่ 24 มค 2558 เวลา 9.00-12.00 น
กับชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

สนใจติดต่อ
02-9841955,086-0008898

Free อบรมทำ " ยาดมส้มโอมือ " วันเสาร์ที่ 17 มค 58 เวลา 9.00 - 12.00 น

ทางชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย  เปิดอบรมฟรี " ยาดมส้มโอมือ " วันเสาร์ที่ 17 มค 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น

สนใจโทรจองอบรมที่ 02-9841955 , 086-0008898

ส.ค.ส. 2558 พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี