วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555                   สมุนไพร   ไทยนี้    มีค่ามาก 
               พระเจ้าอยู่หัว  ทรงฝาก  ให้รักษา
                  แต่ปู่ย่า    ตายาย    ใช้กันมา 
               ควรลูกหลาน   รู้รักษา  ใช้สืบไป
            เป็นเอกลักษณ์  ของชาติ  ควรศึกษา 
              วิจัยยา  ประยุกต์ใช้  ให้เหมาะสมัย
             รู้ประโยชน์   รู้คุณโทษ   สมุนไพร 
              เพื่อคนไทย   อยู่รอด   ตลอดกาล


          พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขออัญเชิญกลอนพระราชนิพนธ์  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ ประชาชนชาวไทยที่รักและหวงแหน  สมุนไพรไทย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย-ดินแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น