วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะระขี้นก
การเผยแพร่บทความนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์  แต่เป็นการเผยแพร่คุณสมบัติของสมุนไพรไทย 

บทความมะระขี้นก

โดย   รองศาสตราจารย์  ดร.วีณา จิรัจฉริยากุล
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=90
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0090.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น