วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

การดูแลรักษา โรคเบาหวาน ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

http://www.dtam.moph.go.th/images/book_picdata/Diabetes-INDI.pdf

เครดิตข้อมูลจาก

www.dtam.moph.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น