วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ใช่ยาอย่างไรให้ปลอดภัยต่อ " ไต "

เครดิตข้อมูลและภาพจาก  Facebook โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น