วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

" คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาล จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555

ขอเชิญและ Download หนังสือ "คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2555" สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.nlem.in.th/sites/http://www.nlem.in.th/sites/default/files/ephsachtamrab_final.pdfdefault/files/ephsachtamrab_final.pdf หรือเข้าไปที่เว็บ บัญชียาหลักแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น