วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบทุกท่านนะคะ 

สาขาเวชกรรมไทย  มีผู้ที่สอบผ่าน 456 คน

http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000004232518.pdf


สาขาการผดุงครรภ์ไทย   มีผู้สอบผ่าน  287 คน

http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000004232520.pdf


สาขาการนวดไทย  มีผู้สอบผ่าน 541 คน

http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000004232521.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น