วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นพเก้า ความหมายดีดีของอัญมณีที่ไม่เคยตกยุค

นพเก้า แทนความหมายของอัญมณีเก้าชนิด ประกอบด้วย
           เพชรดี มณีแดง              เขียวใสแสง มรกต
         เหลืองใสสด บุษราคัม      แดงแกก่ำเอก โกเมน
         สีหมอกเมฆ นิลกา           มุกดาหาร หมอกมัว
         แดงสลัก เพทาย              สังวาลย์สาย ไพฑูรย์

เชื่อกันว่าอัญมณีแต่ละชนิด จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงล แตกต่างกัน กล่าวคือ
1. เพชร               สิริมงคลคือ เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู ร่ำรวย
2. มณี (ทับทิม)     สิริมงคลคือ ความสำเร็จ ลาภยศ อายุยืน
3. มรกต               สิริมงคลคือ ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
4. บุษราคัม           สิริมงคลคือ มีเสน่ห์เป็นที่รัก
5. โกเมน              สิริมงคลคือ สุขภาพดี อายุยืนนาน
6. นิลกาฬ (ไพลิน) สิริมงคลคือ ความรัก ความเมตตากรุณา ความร่ำรวย
7. มุกดาหาร          สิริมงคลคือ ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะแก่ศัตรู
8.เพทาย              สิริมงคลคือ ความร่ำรวย ชนะคดีความ
9. ไพฑูรย์            สิริมงคลคือ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ

มีกลอนที่แทนความหมายของอัญมณีแต่ละชนิดมาฝากกันค่ะ

เพชรยิ่งใหญ่ ไพรี ไม่มีกล้ำ        ทับทิมนำ อายุยืน เพิ่มพูนผล

อุดมลาภ ยศศักดิ์ ประจักษ์ดล     มรกต กันภัยพ้น ผองเล็บงา 

บุษราคัม ฉาบเสน่ห์ ไม่เสแสร้ง   โกเมนแจ้ง แคล้วพาลภัย ใจสุขา   

ไพลินย้ำ ความร่ำรวย ช่วยนำพา   มุกดาหาร เสน่หา น่าเมียงมอง

อันเพทาย ช่วยกันโทษ ที่โฉดเขลา   ไพฑูรย์เล่า กันฟอนไฟ ภัยทั้งผอง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น